امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۳۸
لوله پلی اتیلن سایز 200- 6 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)

لوله پلی اتیلن سایز 200- 6 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)

لوله پلی اتیلن سایز 200- 6 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)


Iran Iran
یزد پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن سایز 200- 6 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)
۴۸۴
لوله پلی اتیلن سایز 200- 6 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)
موردی یافت نشد.