امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۳۴
لوله پلی اتیلن سایز 90- 10 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)

لوله پلی اتیلن سایز 90- 10 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)

لوله پلی اتیلن سایز 90- 10 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)


Iran Iran
یزد پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن سایز 90- 10 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)
۵۳۰
لوله پلی اتیلن سایز 90- 10 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)
موردی یافت نشد.