امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۵۱
لوله 400 پلی اتیلن- سایز 10 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)

لوله 400 پلی اتیلن- سایز 10 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)

لوله 400 پلی اتیلن- سایز 10 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)


Iran Iran
یزد پلی اتیلن
لوله 400 پلی اتیلن- سایز 10 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)
۴۷۵
لوله 400 پلی اتیلن- سایز 10 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)
موردی یافت نشد.