امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۳۰
لوله پلی اتیلن سایز 40-8 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)

لوله پلی اتیلن سایز 40-8 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)

لوله پلی اتیلن سایز 40-8 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)


Iran Iran
یزد پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن سایز 40-8 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)
۴۵۲
لوله پلی اتیلن سایز 40-8 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)
موردی یافت نشد.