امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۴۸
لوله پلی اتیلن سایز 90- 6 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)

لوله پلی اتیلن سایز 90- 6 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)

لوله پلی اتیلن سایز 90- 6 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)


Iran Iran
یزد پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن سایز 90- 6 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)
۴۸۶
لوله پلی اتیلن سایز 90- 6 اتمسفر- PE80(یزد پلی اتیلن)
موردی یافت نشد.