امروز شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۶:۱۸

یزد پلی اتیلن کویر

معین ابویی

Iran

یزد - مهریز

شهرستان مهریز _ شهرک صنعتی مهریز(هرفته).بلوار یاس.خیابان شبنم.پلاک 129

  • ۰۳۵ ۳۲۵۵۳۴۶۵
  • ۰۳۵ ۳۲۵۵۳۴۶۶
  • ۰۳۵ ۳۲۵۵۳۴۶۷
  • ۰۳۵ ۳۲۵۵۳۴۶۸

۳۲۵۵۳۴۶۵-۷

۰۳۵۳۲۵۵۳۴۶۰

۰۹۱۳۵۲۵۰۰۷۱

www.yazdpe.com